Systém riadenia kvality

Organizácia Svetozár Slamka - STK Krupina zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a  systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Ako prejav prijatia záväzku riadenia svojich činností vedenie prijalo Politiku spoločnosti, ktorá je záväzná pre všetkých pracovníkov STK Krupina.

 

Kontakt

STK Krupina Nová hora 2064
Krupina
963 01
045/ 55 22 086
0915 978 570
0915 976 616
jslamka8@gmail.com qalt726@gmail.com